OFERTA

Dział dziecięcy

Dział dziecięcy – dzieci od 6 do 9 lat.

Zajęcia w tym dziale trwają 4 lata. W grupach tych wprowadzane są elementy tańca klasycznego, który w Szkole jest wiodącym przedmiotem nauczania.  Od tej pory będzie on towarzyszył przez wszystkie lata edukacji do uzyskania dyplomu ukończenia Szkoły. Obok techniki tej uczniowie zapoznawani są z poszczególnymi krokami Polskich Tańców Narodowych oraz elementami gimnastyki i tańca współczesnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godziny zajęć na rok szkolny 2021/2022:

 

I dziecięca  (rok ur. 2015) poniedziałek, środa - 17,30 - 18,15

II dziecięca  (rok ur. 2014): wtorek, czwartek  - 16,00 - 16,45;

III dziecięca (rok ur. 2013): wtorek, czwartek - 16,45 - 17,30

IV dziecięca (rok ur. 2012): wtorek, czwartek  - 17,30 - 18,15