OFERTA

Dział dziecięcy

Dział dziecięcy – dzieci od 6 do 9 lat.

Zajęcia w tym dziale trwają 4 lata. W grupach tych wprowadzane są elementy tańca klasycznego, który w Szkole jest wiodącym przedmiotem nauczania.  Od tej pory będzie on towarzyszył przez wszystkie lata edukacji do uzyskania dyplomu ukończenia Szkoły. Obok techniki tej uczniowie zapoznawani są z poszczególnymi krokami Polskich Tańców Narodowych oraz elementami gimnastyki i tańca współczesnego.

 

 

 

 

 

 

Godziny zajęć na rok szkolny 2018/2019:

I dziecięca A (rok ur. 2012): wtorek, czwartek  - 16,15- 17,00;

I dziecięca B (rok ur.2012): wtorek, czwartek - 17,30 - 18,15;

II dziecięca (rok ur. 2011): wtorek, czwartek - 16,00 - 16,45

III dziecięca A (rok ur. 2010): wtorek, czwartek  - 16,45 - 17,30

III dziecięca B (rok ur. 2010): środa 17,15 - 18,00, piątek 16,15 - 17,00

IV dziecięca (rok ur. 2009) - wtorek, czwartek  - 18,15 - 19,00