GRONO PEDAGOGICZNE

Irina Tchmel

Ukończyła Konserwatorium Muzyczne w Niżnym Nowogrodzie. Otrzymała uprawnienia pedagoga gry na fortepianie, koncertmistrza oraz solisty zespołu kameralnego. W swoim zawodzie pracuje już od dwudziestu sześciu lat. Obecnie związana jest z Policealnym Studium Wokalno-Baletowym w Gliwicach, w którym jest akompaniatorem na zajęciach baletowych oraz wokalnych, jak również jest nauczycielem gry na fortepianie. W Prywatnej Szkole Baletowej od wielu lat akompaniuje na lekcjach tańca klasycznego. Aktywnie uczestniczy w koncertach promujących muzykę Rosyjską w Gliwicach. W trakcie studiów podyplomowych na specjalizacji socjoterapia z elementami profilaktyki szkolnej w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości.