OFERTA

Dział dziecięcy

Dział dziecięcy – dzieci od 6 do 9 lat.

Zajęcia w tym dziale trwają 4 lata. W grupach tych wprowadzane są elementy tańca klasycznego, który w Szkole jest wiodącym przedmiotem nauczania.  Od tej pory będzie on towarzyszył przez wszystkie lata edukacji do uzyskania dyplomu ukończenia Szkoły. Obok techniki tej uczniowie zapoznawani są z poszczególnymi krokami Polskich Tańców Narodowych oraz elementami gimnastyki i tańca współczesnego.

 

 

 

 

 

 

Godziny zajęć:

I dziecięca (rok ur. 2010): środa, piątek  - 16,00- 16,45;

wtorek, czwartek - 16,45 - 17,30

II dziecięca (rok ur. 2009): poniedziałek, środa - 17,30 - 18,15;

wtorek, czwartek - 17,30  - 18,15;

III dziecięca (rok ur. 2008): poniedziałek, środa - 18,15 - 19,00;

wtorek, czwartek  -18,15 - 19,00;

IV dziecięca (rok ur. 2007) - poniedziałek, środa - 16,15 - 17,00;